Aanmelden
  • Blogs
  • HKS in CS
  • Hoe wordt het proces rondom keuzedelen per ROC ingevuld?

Hoe wordt het proces rondom keuzedelen per ROC ingevuld?

In de werkgroep HKS is onlangs gekeken hoe we resultaatbeheer, examinering e.d.  van gekozen keuzedelen willen faciliteren. Dat verschilt per instelling, en is mede afhankelijk van het model dat er is gekozen voor toetsing als berekening/evaluatie/jurering van keuzedelen. 

Hiervoor is een vragenlijst (google forms) ingevuld door de ROC's, en de uitkomsten hiervan zijn te vinden in de rapportage.

De uitgangssituatie is als volgt: een student heeft keuzedelen gekozen (vastgelegd in APT), regulier dan wel via verzoekschrift, en gaat dit keuzedeel volgen.